Menu

Disclaimer

Otolift kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld jegens de gebruiker van de website voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie.

Copyright © Otolift Alle rechten voorbehouden.

Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms) rechten op alle teksten, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom Otolift en de bij haar aangesloten bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

PCC2 6 2

Nous nous ferons un plaisir de vous aider !

Nous nous ferons un plaisir de vous aider !

Nous nous ferons un plaisir de vous aider !