Menu

Tegemoetkomingen om langer thuis te wonen

Om uw huis klaar te maken voor de toekomst, zijn er soms meerdere aanpassingen nodig. Vaak is een enkel hulpmiddel niet genoeg. Om veilig thuis te wonen, zijn er meestal meerdere aanpassingen nodig. Dit kan de installatie van een traplift zijn maar ook het verwijderen van drempels of het verhogen van het toilet. Alles bij elkaar kunnen de kosten flink oplopen. Omdat het voor iedereen mogelijk moet zijn om in zijn eigen huis te blijven wonen, bestaan er verschillende tegemoetkomingen in Vlaanderen.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Een van de mogelijkheden om hulpmiddelen of aanpassingen te financieren, is de tegemoetkoming van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De tegemoetkoming is bedoeld om mensen met mobiliteitsproblemen langer thuis te laten wonen. De aanpassing of het hulpmiddel moet daarom ondersteunen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, mobiliteit, wonen of communicatie. Een traplift is een van de hulpmiddelen die onder de categorie wonen valt. Hiervoor vergoedt het VAPH tot maximaal €8.399,71. Ook het jaarlijkse onderhoud en eventuele reparaties worden door de tegemoetkoming gedekt. Om een tegemoetkoming te krijgen, moet u die aanvragen voordat u het hulpmiddel koopt. Pas als u een akkoord krijgt, kunt u het hulpmiddel aanschaffen of de aanpassing doorvoeren. Vraagt u het VAPH aan voor een traplift omdat u die snel nodig heeft? Dan kunt u bij Otolift tijdelijk een traplift huren. Zodra u de goedkeuring van het VAPH heeft, zegt u de huur gewoon op.

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming moet u aan drie voorwaarden voldoen. U moet jonger zijn dan 65 jaar en in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijke Gewest wonen. Daarbij moet het VAPH een handicap bij u vaststellen. Volgens het VAPH heeft u een handicap als u: door mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke beperkingen sommige activiteiten niet meer kunt uitvoeren. De tegemoetkoming van het VAPH kunt u alleen voor uzelf aanvragen. Dat doet u via het aanvraagformulier op de website van het VAPH.

Tegemoetkoming aanvragen om langer thuis te wonen

De Vlaamse aanpassingspremie

Via het agentschap Wonen-Vlaanderen kunt u de Vlaamse aanpassingspremie aanvragen. De premie heeft als doel om financieel te steunen bij woningaanpassingen of de aankoop van hulpmiddelen voor senioren van 65 jaar en ouder. Op die manier ondersteunt het agentschap ouderen om langer thuis te wonen. De aanpassingspremie kunt u alleen aanvragen als de kostprijs van het hulpmiddel of de aanpassing meer dan €1.200,- bedraagt. Als de premie u is toegekend, krijgt u tot 50% van de kosten vergoed met een maximum van €1.250,-. Dat betekent dat u, bij aankoop van een traplift met een prijs die hoger is dan €2.500 wél de vergoeding krijgt. Maar niet meer dan €1.250. De aanpassingspremie via het agentschap Wonen-Vlaanderen kunt u ook achteraf, na de aankoop of het maken van aanpassing, aanvragen. De factuur mag alleen niet ouder zijn dan 2 jaar.

U kunt de premie aanvragen om zelf veilig thuis te blijven wonen of voor een directe bloed- of aanverwant, zoals uw partner of ouders. De persoon voor wie u de aanvraag doet, moet bij u in huis wonen én moet minimaal 65 jaar oud zijn. De premie kan zowel voor een koop- als voor een huurwoning in het Vlaamse Gewest toegekend worden. Als u de premie aanvraagt als verhuurder van de woning, moet u de woning minimaal 9 jaar verhuren via een verhuurkantoor of SVK. Als u de huurder bent, moet u een huurovereenkomst hebben van minimaal 3 jaar. Een andere voorwaarde voor deze premie is de inkomensgrens. Woont u alleen? Dan mag uw inkomen €31.870 bedragen. Woont u samen, dan mag uw gezamenlijke inkomen niet hoger zijn dan €44.620.

Aanpassingspremie Vlaams-Brabant

Woont u in de provincie Vlaams-Brabant? Dan kun u bij de provincie een aanpassingspremie aanvragen voor werken aan de woning waardoor u langer thuis kunt blijven wonen. Voorwaarde voor de aanvraag is dat u ouder moet zijn dan 65 jaar of een door het VAPH vastgestelde handicap moet hebben. Deze premie vergoedt 50% tot 75% van de kostprijs van de aanpassing of het hulpmiddel. Dat kan bijvoorbeeld een traplift of een automatische deuropener zijn. Maar ook het aanpassen van de badkamer valt hieronder. De premie van Vlaams-Brabant vergoedt maximaal €2.500.

De oudere mevrouw woont veilig thuis en kan daarom langer van haar tuin genieten

U vraagt deze aanpassingspremie aan voor uzelf. Ook deze tussenkomst heeft een inkomensgrens van €31.870 voor alleenstaanden en € 44.620 voor koppels. Het maakt voor de premie niet uit of u in uw eigen woning woont of in een huurwoning, zolang het huis maar in de provincie Vlaams-Brabant staat. Het is voor huurders wel verplicht om toestemming te vragen aan de verhuurder voordat de aanpassingen worden gedaan. Als de verhuurder toestemming geeft, zijn er een aantal dingen die hij of zij niet mag of moet doen. De verhuurder mag als gevolg van de aanpassing, en eventuele waardevermeerdering van de woning, de huur bijvoorbeeld niet verhogen. En wanneer de premie wordt toegekend, moet er een nieuw huurcontract getekend worden.

Geen tegemoetkoming

Komt u niet in aanmerking voor een van de tegemoetkomingen? Bijvoorbeeld omdat u niet in de juiste leeftijdscategorie valt of omdat u een te hoog inkomen heeft. Maar heeft u wel een traplift nodig om langer thuis te blijven wonen? Als uw budget de aanschaf van een nieuwe traplift niet toelaat, kies dan voor een kwalitatieve tweedehands traplift. Bij Otolift zorgen wij voor tweedehands trapliften met nieuwkwaliteit. U kunt dus vertrouwen op de kwaliteit van Otolift maar betaalt een lagere aankoopprijs dan voor een gloednieuwe traplift.

Meer over langer thuis wonen

Of ga terug naar het thema: Financiën