Menu

Waarom willen we zo lang mogelijk thuis wonen?

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Voor de een is het haalbaar, met of zonder hulpmiddelen. Voor de ander zit er niets anders op dan verhuizen naar een verzorgingstehuis. Toch blijft een groot gedeelte van de senioren het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook als chronische ziekten dat moeilijker maken. Koninklijke Otolift vroeg daarom aan klanten waarom zij liever niet verhuizen.

De overgrote meerderheid (76%) van de 55- én 75-plussers wil niet verhuizen. Onder de 55-plussers geeft zelfs 20,8% aan nooit of te nimmer hun woning te willen verlaten. Onder de 75-plussers ligt dat met 21,3% iets hoger. Uit de antwoorden komt ook een eenduidig antwoord naar voren: voor de meeste mensen is de controle over de eigen zelfstandigheid het belangrijkst. Maar liefst 35% van de ondervraagden geeft dit op als hoofdreden om thuis te blijven wonen.  Voor 23,9% is de vertrouwde buurt belangrijk, terwijl 22,1% de fijne herinneringen aan het huis opgeeft als reden. Uit het onderzoek komt ook duidelijk naar voren dat de meeste mensen meerdere redenen hebben om zo lang mogelijk thuis te willen blijven wonen. Vooral het behoud van de zelfstandigheid, de fijne buurt en de mooie herinneringen aan de woning komen sterk naar voren.

Infographic van het onderzoek van Otolift Trapliften: waarom willen 55-plussers langer thuis wonen?

Daarbij maakt het overigens niet heel veel uit hoelang de ondervraagden al in hun huis wonen. Van de mensen die al sinds 1940 tot 1960 in hetzelfde huis wonen, wil 84,6% niet verhuizen. Onder de mensen die zo’n 60 tot 40 jaar, 40 tot 20 jaar of korter in hun huis wonen, ligt dat iets lager: zo’n 80% denkt niet aan verhuizen.

Behoud van zelfstandigheid

De wil om thuis te blijven wonen heeft te maken met de gehechtheid aan en de band met zowel het huis als de omgeving. Zelfstandig thuis blijven wonen en zorgzame relaties met mensen uit de omgeving zorgen ervoor dat de eigen identiteit behouden blijft, zo blijkt uit onderzoek. Uit ditzelfde onderzoek komt naar voren dat er veel waarde wordt gehecht wordt aan de woning én de buurt. Maar wat maakt een buurt aangenaam om in te wonen? En is dat voor ouderen hetzelfde als voor andere leeftijdsgroepen? Een buurt waarin iemand prettig en gezond oud kan worden, is toegankelijk en sociaal. Voldoende banken, een schone en groene buurt, veilige oversteekpunten en een degelijk aanbod van zorg en winkels maken een buurt toegankelijk. En in een sociale buurt is er een goed contact tussen buren, worden er verschillende activiteiten georganiseerd en is informatie over de buurt online én offline beschikbaar.

Uit het onderzoek van Koninklijke Otolift Trapliften blijkt dat vrouwen meer waarde hechten aan een aangename buurt dan mannen. Op de vraag waarom zij liever thuis blijven wonen, komt de buurt in 49% van de antwoorden voor. Bij mannen ligt dat wat lager: namelijk 40%. Wel is duidelijk dat hoe ouder we worden, hoe minder graag we de aangename buurt willen achterlaten. Vooral vrouwen van 75 jaar en ouder blijven liever zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving.

Fijne herinneringen aan het huis

Ook in de top drie van redenen om thuis te blijven wonen: fijne herinneringen aan het huis. Het huis zelf (ver)bouwen, de geboorte van kinderen en het familieleven. Het zijn enkele dingen die aan bod komen in de antwoorden. Herinneringen spelen een belangrijke rol in hoe goed iemand zich voelt, aldus Charlotte van Schie in haar proefschrift ‘Ken jezelf, ken de ander’. Het herbeleven van positieve herinneringen zorgt voor een goed humeur en heeft een gunstig effect op hoe mensen zich over zichzelf voelen. Door gebruik te maken van de vijf zintuigen kunnen positieve herinneringen herbeleefd worden. Het is dan ook logischer dat herinneringen die gemaakt zijn in een huis makkelijker en sneller herbeleefd kunnen worden als je er nog woont.

Andere redenen

Uit het onderzoek van Otolift, maar ook uit andere onderzoeken, komt duidelijk naar voren dat er meer redenen zijn om thuis te blijven wonen. Net als ergens al een lange tijd wonen. Voor zowel mannen als vrouwen komt deze reden op een duidelijke vierde plek. Ook het tekort aan geschikte woningen en budget spelen een belangrijke rol, aldus de respondenten. Het niet kunnen vinden van een betaalbare, geschikte woning of wonen in een afbetaald huis worden daarbij genoemd. Soms is een enkele reden voldoende, maar vaak zorgt een combinatie van redenen ervoor dat iemand niet wilt verhuizen.

Meer over langer thuis wonen

Plateautraplift

Met een plateautraplift vervoert u snel en gemakkelijk goederen of uw huisdier. Voor elke situatie is er wel een oplossing.

Of ga terug naar het thema: Langer thuis